javeel

Imago

“Imago” on kombineeritud kujutis meie vanemate või esmaste hooldajate kõikidest joontest ning põhineb meie varajasel kogemusel inimsuhetest. Paljud meist ei ole õppinud väljendama oma tundeid ja vajadusi või ei tunne end piisavalt turvaliselt, et julgeda olla haavatav, mis on aga läheduse ja intiimsuse alus. Paljudel meist puudus eeskuju, kes oleks õpetanud meile, kuidas oma tundeid ja vajadusi väljendada, kuidas konstruktiivselt lahendada konflikte või kuidas luua armastav õhkkond oma kodus.

Selle asemel me kipume olema pettunud, kui partner ei tunnista meie vajadusi, ilma et me oleksime talle öelnud, mis need on. See pettumus viib sageli mõttetu võimuvõitluseni, lahkuminekuni, eemaletõmbumiseni või äratõukamiseni. Tüüpiliste suhtest “väljapääsudena” kasutatakse liigtöötamist, laste eest ülehoolitsemist, erinevaid sõltuvusi nagu joomine, söömine, poodlemine jne või isegi salasuhted, lahutamine, haigus või äkksurm. Alateadlikult me kordame uuesti oma päritolupere perekonnamustreid.

Imago suhteteraapia loojad on Harville Hendrix ja Helen LaKelly Hunt.

Mis on Imago suhteteraapia?

See on…

... viis pöörata teadlikult oma suhe arenemise, positiivsuse ja õnne suunas. 

... efektiivne ja universaalne paariteraapia, mida kasutatakse väga edukalt paljudes riikides, sealhulgas Skandinaavia maades. 

...  võimalus pöörata konfliktid oma isiksuse ja suhte arenemis- ja kasvukingitusteks.

Imago suhteteraapias kasutatakse erinevaid harjutusi, aitamaks mõista, et partneri valikut mõjutavad alateadlikud motiivid ning sellele järgnev vältimatu võimuvõitlus on alateadlik katse taastada lapsepõlves purustatud sidemed. Teraapia eesmärk on aidata paaridel saavutada teadlik partnerlus. See hõlmab intiimsust välistavate kaitsemehhanismide äratundmist ja tõlgendamist ning sidemete taastamist neis endis ja omavahel. Teraapiaprotsessis saabub äratundmine, et rahulolematuse juured peituvad illusoorses suhtumises partnerisse ja arusaamine, et vana käitumisviis ei ole tulemuslik. Imago suhteteraapia aitab omandada uusi oskusi ja aitab muuta haavavat käitumisviisi hoolivaks, mille käigus mõlemad partnerid seavad eesmärgiks täita teineteise vajadusi, seeläbi taastades oma kaotatud ja eitatud osad ning terviklikkus.

Imago dialoog

Tõhus kommunikatsioon on hea suhte jaoks olulise tähtsusega. Sageli me ei mõistagi kui vähe me kuulame teist inimest. Teise inimese kuulamise asemel kuulame hoopis enda sisemist vastust. On vaja täielikult kuulda kaaslase edastatud sõnumit. Alles siis tunneb meie kaaslane, et teda kuulatakse sügavalt. Kaaslasest täpselt arusaamine on nende jaoks tervendav ja sinule arendav kogemus isegi siis kui sa nendega nõus ei ole. Nõustumine pole vajalik, aga sinu kaaslase vaatenurga nägemine on. Võtta aega et mõista mitte ainult oma kaaslase sõnu vaid ka tema mõtteid, süvendab teie sidet ning mõjutab vastastikust tervenemist.

Üks kõige tõhusamaid lähedases suhtes olevate inimeste vahelise tervendava kommunikatsiooni vorme on imago-dialoog. See koosneb kolmest osast: peegeldamine, kinnitamine ja empaatia. Nende sammude harjutamine tundub esmalt kohmakas ja raske. Kuid harjutamise käigus lahustuvad tasapisi sammude vahelised piirid ja  liigutakse loomuliku ja muutusi toova  dialoogini.

Kõik imago protsessid põhinevad dialoogil, mis aitab meil mõista kaaslaste ainulaadset sisemist maailma. Me õpime nägema nende maailma toimimist ja liigume kahe konfliktis oleva üksikisiku suunalt „meieks“muutumise poole. Meist saavad kaaslased.

Imago-suhteteraapia põhiideed

1.ABIELU ALATEADLIK EESMÄRK ON LÕPETADA LAPSEPÕLV

  • Partnerid valivad teineteist, saamaks üksteiselt seda, mida nad ei saanud oma vanematelt.
  • Kuna inimene valib partneri, kes teatud viisil sarnaneb tema vanematega, siis pole partner võimeline talle andma seda, mida ta vajab…
  • Kui kumbki partner pingutab, et olla üle olemasolevatest kaitsvatest iseloomuomadustest, ning annab teisele mida too vajab, hakkab andev partner kasvama tagasi oma terviklikkusse ja vastuvõttev partner hakkab tervenema rahuldamata vajaduste valust.

2.KUMBKI PARTNER ON PEEGEL, MIS PEEGELDAB TAGASI TEISE MITTEARENENUD OSI.

  • Iga partner tunneb teises puudust nendest osadest, mis olid allasurutud või tõrjutud tema enda lapsepõlves.
  • Iga partner saab haiget teise kaitsvate iseloomukohanduste tõttu.
  • Mõlemad partnerid on püüdnud rääkida teisele oma valust ja sellest millest neil on puudus, kuid kumbki ei ole võimeline teist empaatiliselt kuulama.
  • Kumbki partner ei ole olnud võimeline kuulama, sest tihti on valu ja igatsus väljendatud kriitika vormis, mis päästab valla kaitseoleku.

3.KONFLIKTI NÄHAKSE KUI VÕIMALUST KASVAMISEKS

  • Konflikti korral püüab kumbki partner panna teist kasvama tema täieliku potentsiaalini, nii et tema enda vajadused saaksid rahuldatud.
  • Suhtes ilmnev võitlus seisneb selles, et kumbki partner püüab alateadlikult panna teist kasvama.
  • Mõlema partneri alateadlik ülesanne on aidata teist liikuda järgmisele tasandile, pannes nad paari kellegagi, kellega koos on nad vastamisi oma kõige väljakutset esitavama arengu pingutusega.

                            Teadlik paar õpib seda,et…

  

                                          …suhe on raske töö

                                …lapsepõlv mõjutab paarina elamist

  …vastuolude kerkimine on ootuspärane,isegi kui elad koos hingesugulasega

                          …see on teekond,mis on samas ka lõppsiht

        …romantiline armastus on samm armastuse sügavama taseme poole

…“mina“ julgeb esiteks: mitte küsida,mida sinu kaaslane saab sinu heaks teha,

                                               vaid küsida,mida sina saad teie suhte heaks teha.

            …me mõlemad anname võrdse panuse meie suhte seisundisse

         …kaks vastakat tegelikkust võivad rahumeelselt koos olemas olla

                   …meil on vaja teineteise suhtes eesmärgipärane olla

                             …meie kaaslane on meie suurim kingitus

javeel